ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

VERTİSA olarak,

  • Tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde personellerimizi bilinçlendirerek, etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayacaktır. Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini, ISO 27001:2013 bilgi güvenliği yönetim sistemini, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemini standartlarına tümüyle uygun olarak ve bu standartların tüm gerekliliklerini yerine getirerek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
  • Uygulanabilir yükümlülükleri yerine getirmeyi ve kurmuş olduğunuz sistemin performansını arttırmak amacıyla sürekli iyileştirmek için gerekli özveriyi göstereceğimizi taahhüt etmekte, çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı amaçlamaktayız.
  • Firmamızın iç ve dış hususlarının farkında olarak hareket etmek,
  • Firmamız Amaçları ve Kalite, Bilgi Güvenliği, Çevre hedefleri belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda iş süreçlerimizi sürdürmek,
  • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına özen göstermek ve çevreye pozitif değerler kazandırmak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bilgi güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri almak,

 

Politikamızdır.