Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazları

Tıbbi atıkların bertaraf edilmesinde; yakıp kül etme ve sterilizasyon yöntemleri kullanılabilir. Bunlardan tıbbi atık bertarafında en uygun yöntem sterilizasyon yöntemidir. Tıbbi atık yakma tesisine kıyasla kullanılması kolay, çalışan personelin eğitiminin daha kolay olduğu, maliyeti çok daha düşük olan tesislerdir.

Tıbbi Atık Cihazı ve Tesisi

Tıbbi atık Sterilizasyonu ,basit bir ifade ile hastalık yapıcı etkenlerin öldürülmesidir. Bakteri sporları dâhil, her türlü mikrobiyal yaşamın uygulanan yöntemlerle tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin % 99 oranında azaltılmasını, mikroorganizma sayısının milyonda bire düşürülmesini hedef almaktadır. Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Tıbbi atık sterilizasyon tesislerinde atık parçalama mekanizmasının bulunması zorunludur. Tıbbi atık parçalama ünitesindeki tıbbi atık parçalayıcıları sterilizasyon bölümünün sonunda veya önünde yer alır. Tıbbi atık parçalama ünitesinin sterilizasyon ünitesinden önce kullanılması durumunda, işlem sonunda bu ünite de sterilizasyon işlemine tabi tutulur.

112+ Cihaz
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
100+ Referans
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
20+ Ülke
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
%100 Sterilizasyon
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Tıbbi atık sterilizasyon cihazı genel olarak geri dönüşüm işlemleri ile birlikte geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık türlerini steril etme ve zararsız hale getirme üzerine işlem yapan cihazdır. Atık yönetimindeki temel ilkelerden birisi de tehlikeli ve evsel atıkların miktarını en aza indirmektir. Tıbbi atıkların neden olduğu çevresel sorunların yaşanmaması adına oldukça önemli bir işlemdir.

Sterilizasyon’da; Isıl yöntemler, Kimyasal Yöntemler, Işınlama Yöntemleri ve Biyolojik Yöntemler gibi pek çok yöntem vardır.

Bunlardan en avantajlısı Buharla Otoklav Sterilizasyonu’dur.

Avantajları:

  • Buhar sterilizasyonu ısıya duyarlı malzemeler hariç bütün malzemeler için uygun bir sterilizasyon metodudur.
  • Bilinen en eski, en güvenli, en hızlı ve en uygun maliyetli yöntemdir.
  • Toksik (Zehirli) olmayan bir yöntemdir.
  • Prionlar için etkinliği kanıtlanmış tek sterilizasyon yöntemidir.

Tıbbi Atık Sterilizasyonu

Buharın sterilize edilecek nesne üzerinde yoğunlaşması mikroorganizmalara geri dönüşü olmayan derecede zarar veren enerji salınımı sağlar. Doygun, aşırı ısıtılmış buhar şu an için en hızlı ve en güvenilir tıbbi atık sterilizasyon metodudur.

Buhar sterilizasyonunda sterilize edilecek materyal belirli bir sıcaklıkta ve sürede doygun buhara maruz bırakılan basınca dayanıklı sterilizasyon haznesi içine konulur. Bu süreç genellikle 121°C derecede 15 dakika (buhar basıncı ortalama 2 bar) ya da 134°C derecede 3 dakikadır (buhar basıncı ortalama 3 bar).

Mikroorganizmaların nemlendirildiği buhar sterilizasyonunun aksine sıcak hava sterilizasyonunda mikroorganizmalar kurutulur. Bu kurutma işlemi sonucunda mikroorganizmalarda daha yüksek sıcaklık direnci oluşur. Ayrıca kuru ve sıcak hava yoluyla yapılan sıcaklık transferi buharlı ısıya kıyasla daha zordur.

Bu nedenle sıcak hava ile yapılan sterilizasyon işleminde buhara göre çok daha yüksek sıcaklıklar gereklidir. Sıcak hava sterilizasyonunda sadece 160°C derecenin üzerindeki sıcaklıklar güvenli bir sterilizasyonu garanti etmektedir. Sıcak hava ile yapılan işlemlerde süreç en az ya 180°C derecede 30 dakika ya da 160°C derecede 200 dakika olmalıdır.

Sıcak hava ile yapılan tıbbi atık sterilizasyon metodu buhar ile yapılanla aynı güvenirliği sağlamak için çok daha fazla zaman harcar.

Neden Vertisa Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ?

Vertisa Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazları Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün sunduğu öneriler doğrultusunda son teknoloji gereksinimlerini karşılayan, gelişmiş teknolojik cihazlardır.

Cihazlarımız, firmamızın Ar-Ge departmanı tarafından yapılan çalışmalar ile her geçen gün ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre geliştirilmekte ve yenilenmektedir.

Firmamız, Tıbbi atık firmaları arasında uluslararası standartlara uygun tıbbi atık sterilizasyon cihazları üreticisi unvanına sahip olup her türlü kullanım amacına uygun, yüksek kaliteli sterilizatör cihazları ve tıbbi atık otoklavı üretimi yapmaktadır.

Vertisa tarafından üretilen tıbbi atık imha cihazı çeşitlerine ürünler sayfamızdan ulaşabilirsiniz.