Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazları

Sağlık sektörünün son 50 yılda yaptığı gelişkinlik, belki de kimsenin beklemediği bir çok alanın da gelişmesine ve başlamasına katkı sağladı. İlaç sektöründen başlayıp pek çok tıbbi cihaz üreten firmalara kadar devam eden bu katkının belki de en önemli kolu olan tıbbi atıkların düzenlenmesi ve atıkların kısmen de olsa geri dönüşüme kazandırılması işlemidir.

Tıbbi Atık Cihazı ve Tesisi

Tıbbi atıklar, genel olarak fazlasıyla işlemden geçen atıklar olarak kategorilendirilmektedir. Bu nedenle dikkatli ve sağlıklı bir işlem yapılması önceliklidir. Hastanelerden toplanan bu atıkların sterilizasyonu işleminde tıbbi atık firmaları hizmet vermektedir. Belediyelerin de kendine ait atık tesisleri olduğu kadar, bunları işleten özel işletmeler de bulunmaktadır. Tıbbi atıkların hastanelerden ve kliniklerden toplanarak bunların geri dönüşüme kazandırılması halk sağlığı açısından önemli bir işlemdir. Sağlık kuruluşlarının yaptığı işlemler sırasında kullandıkları kesici ve delici aletler, çevre sağlığına direkt etkisi bulunması nedeniyle ve yüksek risk taşıması nedeniyle önemlidir.

112+ Cihaz
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
100+ Referans
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
20+ Ülke
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
%100 Sterilizasyon
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Tıbbi atık sterilizasyon cihazı genel olarak geri dönüşüm işlemleri ile birlikte geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık türlerini steril etme ve zararsız hale getirme üzerine işlem yapan cihazdır. Atık yönetimindeki temel ilkelerden birisi de tehlikeli ve evsel atıkların miktarını en aza indirmektir. Tıbbi atıkların neden olduğu çevresel sorunların yaşanmaması adına oldukça önemli bir işlemdir. Sadece İstanbul’da 2015 yılında bir gün içerisinde 17.307 ton tıbbi atık sterilize edilmiştir. Bu sayı her geçen gün yapılan yatırımlar ve açılan pek çok tıbbi atık sterilizasyon tesisi sayesinde artmaktadır. Ayrıca bu tesisler sadece sterilizasyon işlemi yapmadığı gibi, pek çok yerden bu atıkların toplanması görevini de yerine getirmektedir ve tam anlamıyla tıbbi atık merkezi olarak hizmet vermektedirler.

Tıbbi Atık Sterilizasyonu

Tıbbi atıklar insan sağlığını tehdit eden patolojik atıklar, enfekte atıklar ve kesici delici atıklar olmak üzere genel olarak üçe ayrılmaktadır. En tehlikeli ve en önemli atık tipi enfekte atık tipidir. Direkt olarak yayıldığında halk sağlığına ciddi bir tehdit oluşturması bakımından ciddi bir bakım gerektirmektedir. Enfekte atıklar tüm atıkların %15’ini oluşturmaktadır ve toplamda %20’lik bir kısım tehlikeli olarak geçmektedir. %5’lik kısmı ise radyoaktif, mikotoksik ve sitotoksik atıklar oluşturmaktadır. Tıbbi atık sterilizasyon cihazlarının de en öncelikli hedefi enfekte atıkları hedef almaktadır. Patolojik atıklarda ise pek çok faktör devreye girebilmektedir. İşletmecinin inisiyatifine kalmış bu türden atıklarda ülkelerin ve toplumların değerleri, etik ve dini konular da işin içine girmektedir. Kimyasal veya toksik atıklarda ise sterilizasyon yapılamadığı için insinerasyon işlemi denenerek bertaraf etme uygulanır. Radyoaktif atıklar ise özellikle çevreye karşı tehlikeli olduğundan dolayı dikkatlice sterilizasyon edilmesi gerekir. Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından uygulanan esaslara göre uygulama yapılmaktadır.

Tıbbi Atıklar Nasıl Yok Edilir?

Tıbbi atık için pek çok farklı sterilizasyon ve yok edilme metodu bulunmaktadır. Bunlardan ilki de yakma metodudur. 1000-1200°C arasında yakılma işlemi uygulanan atıkların hacimsel olarak %95 kadar küçülmesi ve kütle olarak da %70 oranında azalması öngörülmektedir. Yanma sonucu oluşan gazlar filtre edilerek kontrol altına alınır. Tıbbi atık bertarafı yapan cihazlar farklı işlevlere sahiptir. Radyoaktif ve farmakolojik atıklarda insinerasyon işlemi, radyoaktif atıklarda ise enkapsülasyon veya gömme gibi işlemler uygulanmaktadır. Mikrobiyal yaşamın her türlüsünün (bakteri, spor) yok edilmesi ve bu mikroorganizmaların seviyesinin %99,99 oranında azaltılması bakımından tıbbi atıkların yok edilmesi halk sağlığı açısından oldukça önemlidir.