Resim 1

P500-UHD

Resim 2

A500-UHD

Resim 3
Resim 5

A75

Resim 6

P2000

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu

Enfekte atıkların ( tıbbi atıkların) belli bir zaman aralığında yüksek basınçlı buhar ve sıcaklığa maruz bırakılarak, enfekte atıkların zararsız hale getirilmesi işlemi sterilizasyon olarak tanımlanır. Diğer bir tanımla nem, ısı ve basınçla mikroorganizmaların inaktive edilme işlemidir.

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan Tıbbi atıkların bertaraf edilmesinde;  yüksek ısı ve buhar ile atıkların sterilizasyonu en etkin kullanılan yöntemdir. Uluslararsı Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen tıbbi atık sterilizasyon yöntemi, atıkların yakılmasına kıyasla kullanılması kolay, çalışan personelin eğitiminin hızlı ve yatırım ile işletme maliyeti çok daha düşük olan çözümdür.

Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Tıbbi atık sterilizasyon tesislerinde sterilizasyon otoklavının yanısıra atık parçalama mekanizmasının bulunması zorunludur. Tıbbi atık parçalama ünitesindeki tıbbi atık parçalayıcıları sterilizasyon bölümünün sonunda veya önünde yer alır. Tıbbi atık parçalama ünitesinin sterilizasyon ünitesinden önce kullanılması durumunda, işlem sonunda bu ünite de sterilizasyon işlemine tabi tutulur.

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON CİHAZI geri dönüştürülmesi mümkün olmayan tıbbi atıkları steril etme ve zararsız hale getirme üzerine işlem yapan cihazdır. Atık yönetimindeki temel ilkelerden birisi de tehlikeli ve evsel atıkların miktarını en aza indirmektir. Tıbbi atıkların neden olduğu çevresel sorunların yaşanmaması adına oldukça önemli bir işlemdir.

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu yöntemleri arasında; Isıl yöntemler, Kimyasal Yöntemler, Işınlama Yöntemleri ve Biyolojik Yöntemler gibi pek çok yöntem vardır.

Bunlardan en avantajlısı Buharla Otoklav Sterilizasyonu’dur.

Avantajları:

  • Buhar ile sterilizasyon bütün tıbbi atık tanımına giren malzemeler için uygun bir sterilizasyon metodudur.
  • Bilinen en güvenli, en hızlı ve en uygun maliyetli yöntemdir.
  • Toksik (Zehirli) gaz salınımına neden olmayan bir yöntemdir.
  • Tüm tıbbi atık türleri için etkinliği kanıtlanmış tek bertaraf yöntemidir.

Tıbbi Atık Sterilizasyonu

Buharın sterilize edilecek nesne üzerinde yoğunlaşması mikroorganizmalara geri dönüşü olmayan derecede zarar veren enerji salınımı sağlar. Doygun, aşırı ısıtılmış buhar şu an için en hızlı ve en güvenilir tıbbi atık sterilizasyon metodudur.

Buhar sterilizasyonunda sterilize edilecek materyal belirli bir sıcaklıkta ve sürede doygun buhara maruz bırakılan basınca dayanıklı sterilizasyon haznesi içine konulur. Bu süreç genellikle 121°C derecede 15 dakika (buhar basıncı ortalama 2 bar) ya da 134°C derecede 3 dakikadır (buhar basıncı ortalama 3 bar).

Mikroorganizmaların nemlendirildiği buhar sterilizasyonunun aksine sıcak hava sterilizasyonunda mikroorganizmalar kurutulur. Bu kurutma işlemi sonucunda mikroorganizmalarda daha yüksek sıcaklık direnci oluşur. Ayrıca kuru ve sıcak hava yoluyla yapılan sıcaklık transferi buharlı ısıya kıyasla daha zordur.

Bu nedenle sıcak hava ile yapılan sterilizasyon işleminde buhara göre çok daha yüksek sıcaklıklar gereklidir. Sıcak hava sterilizasyonunda sadece 160°C derecenin üzerindeki sıcaklıklar güvenli bir sterilizasyonu garanti etmektedir. Sıcak hava ile yapılan işlemlerde süreç en az ya 180°C derecede 30 dakika ya da 160°C derecede 200 dakika olmalıdır.

Sıcak hava ile yapılan tıbbi atık sterilizasyon metodu buhar ile yapılanla aynı güvenirliği sağlamak için çok daha fazla zaman harcar.

Neden Vertisa Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ?

Vertisa Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazları Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün sunduğu öneriler doğrultusunda son teknoloji gereksinimlerini karşılayan, gelişmiş teknolojik cihazlardır.

Cihazlarımız, firmamızın Ar-Ge departmanı tarafından yapılan çalışmalar ile her geçen gün ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre geliştirilmekte ve yenilenmektedir.

Firmamız, Tıbbi atık firmaları arasında uluslararası standartlara uygun tıbbi atık sterilizasyon cihazları üreticisi unvanına sahip olup her türlü kullanım amacına uygun, yüksek kaliteli sterilizatör cihazları ve tıbbi atık otoklavı üretimi yapmaktadır.

Vertisa tarafından üretilen tıbbi atık imha cihazı çeşitlerine ürünler sayfamızdan ulaşabilirsiniz.