Adıyaman Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Adıyaman belediyesi tıbbi atıklarla ilgili çalışmasında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğince “Tıbbi atık işleme tesislerinin bulunmadığı illerde belediyeler kendilerine uygun tıbbi atık işleme tesisi belirlemek zorundadır. Bu durumda; tıbbi atık işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğünden onay alınması ve her iki ilin mahalli çevre kurulu tarafından olumlu karar alınması kaydıyla ilgili belediye ile sözleşme yapılması gerekmektedir.” İbaresine istinaden kendi ilinde tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunmadığından atıklarını Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tıbbi atık sterilizasyon tesisine göndermektedir.

Bunun dışında kimyasal işlem görmüş patolojik atıkların bertarafı işlemlerinde yine ITC INVEST TRADING&CONSULTING AG-TURKIYE ANKARA ŞUBESİ firmasına yaptırmaktadır.