Amasya Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Amasya Belediyesine bağlı Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkları yapılan sözleşme doğrultusunda Yüklenici Firma toplayıp taşımaktadır. Taşıma işlemi 1 adet lisanslı araç ile yapılmaktadır.

Toplanan atıklar Amasya Katı Atık Depolama sahası içerisindeki yüklenici firmaya ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine iletilmektedir.

Sterilize edilen atıklar düzenli depolama sahasında depolanmaktadır. Amasya ilinde ayda ortalama 19-20 ton atık toplanıp sterilize edilmektedir.