Buhar Kazanı ile Buhar Jeneratörü Arasındaki Fark

Buhar Kazanı sistemleri, suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Katı (kömür, odun gibi yakıtlar ), sıvı (fuel oil, motorin gibi yakıtlar) ya da gaz yakıtların (LPG, doğalgaz gibi yakıtlar) yakılmasıyla elde edilen enerji kullanılarak sudan buhar elde etmemizi sağlayan basınçlı kaplardır. Yani buhar kazanı, yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştürerek bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktarır ve onu buhara dönüştürür. Buhar Jeneratörü sıvı ve gaz yakmaya uygun su hacmi azaltılmış, alev-duman borulu, tam silindirik, TSE ve EN Normlarına uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiş ekipmanlardır.

Buhar Kazanı ve Buhar Jeneratörleri aralarındaki farklara baktığımızda;

  • Buhar jeneratörlerinin buhara ulaşım süresi daha kısadır, buhar kazanlarının ise daha uzun.
  • Buhar jeneratörlerinin depoladığı buhar miktarı daha azdır, buhar kazanlarının ise daha fazla.
  • Buhar jeneratörlerinin su hacmi azdır, buhar kazanlarının ise su hacmi daha fazladır.
  • Buhar jeneratörlerinde su hacminin az olmasından kaynaklı blöf miktarları da daha azdır, buhar kazanının blöf miktarı ise daha fazladır.
  • Buhar jeneratörlerinde boyut küçük olduğundan ısı kaybı daha azdır.
  • Buhar jeneratörleri meskun mahallere monte edilebilirken buhar kazanları monte edilemez.
  • Buhar jeneratörlerinin taşınması ve montajı buhar kazanlarına göre daha kolaydır.
  • Buhar jeneratörleri için daha küçük kazan dairesi alanları yeterlidir.