Çankırı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Çankırı ilinde tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunmamaktadır. 2018 yılında gerçekleşen Mahalli Çevre Kurulu kararında Çankırı ilinde oluşan tıbbi atıkların sterilizasyonu için yönetmelikte belirtilen “ Tıbbi atık işleme tesislerinin bulunmadığı illerde belediyeler kendilerine uygun tıbbi atık işleme tesisi belirlemek zorundadır.

Bu durumda; tıbbi atık işleme tesisi bulunduğu ilin il müdürlüğünden onay alınması ve her iki ilin mahalli çevre kurulu tarafından olumlu karar alınması kaydıyla ilgili belediye ile sözleşme yapılması gerekmektedir.” Maddesine dayanarak Çankırı ilinde oluşan tıbbi atıklar Kastamonu ilinde bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesine karar verilmiştir. Tıbbi atıkları toplama işlemlerini belediye gerçekleştirmektedir.