Elazığ Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Merkez İlçesi, Sarıçubuk Köyü Mevkiinde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar sterilize edildikten sonra nihai bertaraf için Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine nakli yapılmaktadır. Kapasitesi 2 ton/gün olacak şekilde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi yap-işlet-devret modeli ile inşasına 10 Mart 2017 tarihi itibariyle başlanmış olup Aralık 2017 tarihinde inşaatı tamamlanarak Ocak 2018’de faaliyete alınmıştır.

Elazığ ilindeki tıbbi atıkların toplanması taşınması ve sterilize edilmesi işlemlerini Atlas Atık Yönetimi firması yerine getirmektedir.