Erzincan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Erzincan İli 9 ilçede (Tercan, Refahiye, Merkez, Üzümlü, Kemah, Kemaliye, Çayırlı, Otlukbeli, İliç.) Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı Erzurum ilinde hizmet veren Erhan Makine Sistemleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Toplanan atıklar Erzurum tıbbi atık sterilizasyon tesisine taşınıp sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra parçalanıp bertaraf edilmek üzere Katı Atık Düzenli depolama sahasına gönderilir. Erzincan İli sınırlarında ayda ortalama 20 ton atık oluşmaktadır.