Gaziantep Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Türkiye’de tıbbi atıkların çevre kirliliği oluşturmadan güvenli bir şekilde bertarafına yönelik esaslara ilişkin son düzenleme 25 Ocak 2017’de yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre, “enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklar”ın tıbbi atık olarak tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda tıbbi atıkların, kaynağında ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması sorumluluğunun sağlık kuruluşlarına aittir.

Atıkların tıbbi atık geçici depolardan, konteynerlerden alınarak tıbbi atık işleme tesisine taşınması veya taşıttırılması, sterilizasyonu veya bertarafının sağlanması, bu amaçla tıbbi atık işleme tesisi kurulması/kurdurulması, işletilmesi/işlettirmesi konularındaki sorumlulukların ise büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kişi ve kuruluşlara aittir.

Gaziantep ilinde Tıbbi atıkların sterilizasyonu ile atıkların Avrupa Birliği normlarına uygun bir yöntemle toplanarak imhasının gerçekleştirildiği proje ile tıbbi atıkların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin önlenmesi, bitki örtüsü, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarının, korunması sağlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ve tehlikeli atık grubunda olan tıbbi atıklar ilimizde 2006 yılından itibaren Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinden toplanmaya başlanmış ve katı atık düzenli depolama alanının ayrı bir bölümünde depolanarak bertaraf edilmiştir” denilmiştir.

Günümüze kadar devam eden sterilizasyon ve bertaraf işlemleri her geçen gün gelişmektedir. Tıbbi atık tesislerinde son sistem teknolojik ekipmanlar kullanılmaktadır.