Geri Dönüşüm Nedir?

Yeniden değerlendirilme olanağı olan atıkların çeşitli kimyasal ve/veya fiziksel işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar kullanılmasına geri dönüşüm denir. Tıbbi atıklar geri dönüştürülemez. Başka bir ifadeyle herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması geri dönüşüm olarak bilinmektedir.

Ülkemizde geri dönüştürülen atıkların % 43’ünü kâğıt, % 27’sini plastik, % 12’sini cam, % 8’ini tekstil ürünleri, % 4’ünü de metal oluşturuyor.

Geri Dönüşümün Önemi

  • Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
  • Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.
  • Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
  • Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

Geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilecek maddeler

• Demir
• Çelik
• Bakır
• Aliminyum
• Kurşun
• Piller
• Kağıt
• Plastik
• Kauçuk
• Cam
• Motor yağları
• Atık yağlar
• Akümülatörler
• Araç lastikleri
• Beton
• Röntgen filmleri
• Elektronik atıklar
• Organik atıklar

Metal Ambalajlar: Günlük hayatımızda sık olarak kullandığımız yağ tenekeleri, konserve kutuları ve meşrubat kutuları metal ambalajlara örnek olarak verilebilir. Metallerin geri dönüştürülmesi ile her çeşit metal malzeme üretilebilir.

Cam Ambalajlar: Camın geri dönüşümü ülkemizde çok uzun yıllardır yapılmakta olup yaklaşık her üç şişeden biri geri kazanılabilmektedir.

Kağıt ve Karton Ambalajlar: Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türüdür. Değerlendirilebilir nitelikli atıkların yarısından fazlasını kağıt ve karton oluşturmaktadır.

Meşrubat ve İçecek kartonları: Bu ambalaj türü süt, meyve suyu gibi içeceklerin ambalajlanmasında kullanılır. Meşrubat ve içecek kartonları olarak adlandırdığımız bu ambalaj türü de geri dönüştürülebilir.

Plastik Ambalajlar: Plastikler, petrol veya petrol türevlerinden elde edilir. Plastik ambalajlar son derece hafif ve kolay şekil verilebilme özelliklerinden ötürü giderek daha yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Elektronik atıklar (E-atıklar): TV, bilgisayar, yazıcı, telefon, faks, fotokopi makineleri, ekranlar, DVD, VCR, entegre devreler, yarı iletkenler, baskılı devreler, algılayıcılar, kablolar, iPod, MP3, tıbbi cihazlar vs) başlıca plastik, metal(ler) ve cam içermektedir.

Alüminyum Atıklar: Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonra bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek, dökme alüminyum üretilir. Bu sayede atık alüminyum, saf alüminyum ile neredeyse aynı hale gelir ve üretimde kullanılabilir.

Beton Atıklar: Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma makinalarının bulunduğu yerlere getirilir.. Parçalanmış beton, eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa yeni beton için kuru harç olarak da kullanılabilir.

Kağıt Atıklar: Atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Eğer, belirli miktardaki kağıt sürekli olarak geri kazanılırsa, son kullanılma limitlerine çok kısa bir süre içinde ulaşılır. Her geri kazanımda, liflerin boyu kısalır ve liflerin yapışması için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kağıt üretilemez.