Gümüşhane Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Gümüşhane ili genelinde sağlık kuruluşlarından kaynaklı tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertaraf edilmesi işlemleri için 2014 yılı Kasım ayından bu yana Gümüşhane Belediyesi, Aysis Atık Yön. Sis. Tic. Ltd. Şirketi ile anlaşmıştır. Gümüşhane ilinde toplanan tıbbi atıklar sterilizasyon için Giresun ilinde kurulu olan tıbbi atık sterilizasyon tesisine taşınmaktadır.

Tıbbi atıkların toplanması taşınması sterilizasyonu işleminde firma 2 adet tıbbi atık toplama aracı, 2 adet SRC 5 belgeli şoför ve toplayıcı arkadaşların yönettiği organizasyonla başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yönetiminde İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile 24.01.2018 tarihinde 2018 yılında uygulanacak bertaraf ücret politikası belirlenmiştir. Aynı kurulda Patolojik Atıklar bertaraf ücretleri de kararlaştırılmıştır.

Gümüşhane ilinden toplanan atıklar Giresun daki tıbbi atık sterilizasyon tesisisne kabul edilerek sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmekte olup, son sistem PROMED marka önden parçalamalı sistem ( dikey sistem ) sterilizasyon cihazları kullanılmaktadır.