Iğdır Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Sağlık kuruluşları; insan sağlığının tedavisi ve gelişimi için hizmet verirken, toplum sağlığını tehdit edebilecek en önemli tehlikeli atıklar arasında yer alan tıbbi atıkları oluşturmaktadır. Tıbbi atıklar, hem içerdikleri maddelerle doğrudan, hem de kemirgenler, haşereler için beslenme ve üreme kaynağı olup, bu canlılar tarafından hastalık taşınması ve bulaştırılması ile dolaylı olarak insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir. Tıbbi atıklarla muhatap olan her canlı risk altındadır. HIV (aids), Hepatit B ve C gibi ciddi virüs enfeksiyonları, doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşabilen cüzzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklara neden olmaktadırlar.

Tüm bu nedenlerden dolayı, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların, sağlık kuruluşlarının içinde evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, nihai bertaraf alanına taşınması ve nihai bertarafının sağlanması gerekli ve zorunludur.

Bu kapsamda Iğdır Belediyesi ve Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma ile Iğdır ilinde oluşan tıbbi atıklar kaynağında ayrı biriktirilip, ayrı ayrı toplanmaktadır. Iğdır Belediyesinin yap işlet devret modeli ile ihale edilen iş ilde kurulan tıbbi atık sterilizasyon tesisiyle yürütülmektedir. Sağlık kuruluşlarından eğitimli personel ve özel donanımlı tıbbi atık toplama araçları ile toplanan atıklar Iğdır İli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ne kabul edilmektedir. Burada buhar sterilizasyon metodu ile sterilizasyon gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon aşamaları elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır ve il genelinde tıbbi atık üreten tüm kurumlarla tıbbi atık sözleşmesi imzalanarak atıkların takibi düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tüm Cihazlarımızı incelemek için sayfamıza gidebilirsiniz.