İzmir Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. Maddesi (i) bendi kapsamında; tıbbî atıkların toplanması, taşınması ve bertarafına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, bunun için gerekli tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi veya işlettirilmesi için Büyükşehir Belediyeleri yetkili kılınmıştır.

Tıbbi Atık Sözleşmesi

Hastane, poliklinik, muayenehane vb. sağlık kuruluşları ile tıbbi atık üreten diğer sağlık birimleri veya kişilerin, tıbbi atıklarının toplanıp taşınması için Atık Yönetimi Planlama ve Denetim Şube Müdürlüğümüze şahsen başvuruda bulunarak Tıbbi Atık Sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

Şahıs Başvuru Belgeleri

1. Tıbbi Atık Toplama Talep Formu (indirmek için tıklayınız)
2. Vergi Levhası (Tıbbi atıkların alınması istenilen adrese ait)

Kurum Başvuru Belgeleri

1. Tıbbi Atık Toplama Talep Formu (indirmek için tıklayınız)
2. Vergi Levhası (Tıbbi atıkların alınması istenilen adrese ait)
3. Ticaret Sicil Kaydı
4. İmza Sirküleri
5. Vekaletname (Başvuruyu yapan kişi başkası ise)

Sözleşme ve talep formu aynı imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilizasyon ve Bertaraf Ücreti

Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince 2018 yılında tüm sağlık kuruluşları irçin uygulanan tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf ücreti belirlenmiştir. İletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Patolojik Atık Toplama, Taşıma ve Yakma Ücreti

Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince 2018 Haziran ayı sonunda dek belirtilen ücret için İletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.