Karabük Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Karabük ilinde sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar Karabük Belediyesi öncülüğünde kapsamlı bir çalışma ile yürütülmektedir. Tüm tıbbi atık üreticileri ile belediyenin yetkilendirdiği özel firma karşılıklı sözleşme imzalamaktadır. Tıbbi atık sözleşmesi ile üretilen tıbbi atıklar kaynağından ayrı ayrı özel tıbbi atık araçları ile toplanmaktadır.

Toplanılan atıklar Zonguldak ilinde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getirilmektedir. Burada buhar sterilizasyon metodu ile steril hale getirilerek canlılar ve doğa için zararsızlaştırılarak nihai bertarafa gönderilmektedir. Sterilizasyonun geçerliliğini kontrol etmek için kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılmaktadır.