Kastamonu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Her türlü sağlık kuruluşundan kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik atıklar ile kesici-delici malzemeler tbbi atıkları oluşturmaktadır.Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan bu atıklar düzenli bir şekilde toplanıp bertaraf edilmezse insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir tehlike arz etmektedir. Bu nedenle birçok bertaraf yöntemleri geliştirilmiştir.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) ile yapılan sözleşme sonucunda kurulan tesis, yeni yönetim sistemi ile tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasını, özel tasarlanmış lisanslı araçlarla taşınmasını ve sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertarafını sağlamaktadır. 2012 yılında faaliyete geçen tesisin kapasitesi Kastamonu ve çevre illerin tıbbi atıklarını bertaraf edecek şekilde planlanmıştır. Halen Kastamonu ve Çankırı ilindeki tüm tıbbi atıkları sterilize etmektedir.

2015 yılında Kastamonu Belediyesi sınırları dahilinde, ERA Çevre Teknolojileri A.Ş tarafından yaklaşık olarak 174 ton (173,655) tıbbi atık toplanmıştır. Bu atıklar, firma tarafında Devrakani İlçesi Sarıyonca Köyü Harmanarkası Mevkii’nde bulunan Sterilizasyon Tesisi’ne taşınarak bertaraf işlemi gerçekleştirilmiştir.

Tıbbi Atıklar özel tasarlanmış tıbbi atık kovaları ile toplanıp hassas teraziler ile tartılarak teslim alınır. Bu bilgiler online olarak sağlık kuruluşuna ve ilgili kamu idarelerine ulaştırılmaktadır. Tıbbi atık kovaları tesise kabul edilip otoklav konteynerlerine içindeki tıbbi atık poşetleri boşaltıldıktan sonra uygun dezenfektanlar ile temizlenip sağlık kuruluşlarına iletilir.

Kastamonu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İletişim Bilgileri:

Katı Atık Depolama Sahası Sarınca Köyü Harmanarkası Mevkii Devrekani / Kastamonu