Kırklareli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Kırklarelinde 2014 yılında açılan tıbbi atık sterilizasyon tesisi çevre ve insan sağlığı, doğal kaynakların korunması açılarından çok önemli ve güzel bir gelişmedir.

3K Temizlik firması – Kırklareli Belediyesi işbirliği ile tıbbi atık sterilizasyon tesisi işletilmektedir.Tesis üç vardiyada günde 36 ton, ayda ise 108 ton tıbbi atığı sterilize etme özelliğine sahip bir tesistir,Günlük olarak ise 12000 kg atığı sterilize edebilmektedir.

Faaliyete geçen tesiste sağlık kurumlarından alınacak tıbbi atıklar farklı aşamalardan geçerek evsel atıklara dönüştürülmektedir. Sterilizasyon aşamalarına değindiğimizde kırmızı özel tıbbi atık torbalarında saklanan tıbbi atıklar sağlık kurumundan lisanslı özel araçlarla ve eğitimli personeller tarafından alınıp tıbbi atık tesisine getirilmektedir. Konteynerlerdeki atıklar daha sonra otoklav konteynerı ve poşetleri ile soğuk hava deposuna alınarak +4 derecede muhafaza edilmektedir. 140 dereceye kadar dayanıklı poşetlerdeki atıklar daha sonra görevli kişi tarafından sterilizasyon cihazına konteynerler ile yerleştirilerek işleme başlanmaktadır. Burada 2 konteyner tıbbi atık,  uygun buhar basıncı altında 40 dakikada sterilize edilmektedir. Ayrıca bu işlem konteynerlara konan özel indikatörlerle ve kumanda bilgisayarı ile kontrol edilmektedir. Tesiste 1 saatte 150 kg tıbbi atık sterilize edilmektedir. Otoklavda sterilize edilen atıklar daha sonra kırma makinesinden geçirilip evsel atığa dönüştürülmektedir.

Evrsel atık haline dönüştürülmek suretiyle tüm tehlikelilik özelliği kaybolan tıbbi atıkların, sterilizasyon işlemleri sırasında vakumlama yapılmak suretiyle uygun sıcaklıkta sterilizasyon işleminin gerçekleştirilerek, bu sayede enerji tasarrufu sağlanmakta ve çevrenin korunmasına katkıda bulunulmaktadır.Ayrıca, tesiste sterilizasyon işlemine tabi tutulan enfeksiyoz atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği, hem kimyasal, hem de biyolojik indikatörler kullanılarak test edilmektedir. Bu çift kontrol mekanizması sayesinde tıbbi atıkların sterilize edilip edilmediği konusunda tüm tereddütler ortadan kalkmaktadır. Bu kontrollere ilave olarak, 3 ayda bir Çevre Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre yaptırılacak testler ile yapılan sterilizasyon işleminin gerçeliği kontrol edilecek olup, analiz için gerekli numune, analizi yapacak laboratuvar tarafından Kırklareli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gözetiminde alınacak ve analiz sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır.