Kırşehir Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Kırşehir İli sınırlarında 7 ilçede (Merkez, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur) sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların bertaraf edilmek üzere toplanması ve taşınmasını Kırşehir Belediyesi ile yapılan sözleşme doğrultusunda Nevşehir Belediyesi tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf firması gerçekleştirmektedir.

Toplanan atıkları Nevşehir ilinde bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisinde steril hale getirildikten sonra düzenli depolama sahasına iletilmektedir.