Kocaeli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesinin tıbbi atık yönetimi ve bertarafı kapsamında Kocaeli sınırları içerisinde yer alan tıbbi atık üreticilerinin oluşturdukları tıbbi atıkların sterilizasyonu ve nihai bertaraflarının sağlanmasına yönelik idari ve teknik programlarını belirleyerek uygulanması işlemi gerçekleştirilmektedir.

Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim alanlarına hâkim araç izleme sistemi ve araç şoförleri ile sürekli irtibat kurulabilecek GSM sistemleri ile donatılmış olan kontrol merkezinde tüm atık toplama araçlarını daha önce planlanmış olan günlük atık üreticileri ziyaret çizelgesi doğrultusunda takip edilebilmektedir. Söz konusu araç takibi ile programa alınmış atık üreticilerinin eksiksiz olarak ziyaret edilmesini, herhangi bir olumsuzlukta anlık müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi sağlamaktadır.

Tıbbi atıkların lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile toplanması işlemi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrol ve denetimi altında gerçekleşmektedir. Enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar olarak tanımlanan tıbbi atıklar, firma ile tıbbi atık sözleşmesi yapmış sağlık kurum ve kuruluşlarından lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile toplanarak ve sterilizasyon tesisine nakledilip, yüksek sıcaklık ve basınçta buhar ile temas edilerek sterilizasyonu sağlanan atıklar, tıbbi atık sterilizasyon tesisine tahsis edilmiş olan 2 dönüm arazi üzerine kurulmuş 700 m2 kapalı alanı olan sterilizasyon tesisine getirilir.

Tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde otoklav teknolojilerinin uygulanabileceği sterilizasyon ünitelerinde sterilize edilerek düzenli depolama alanlarında depolanabilir özelliklere getirilir ve bertaraf edilmek üzere düzenli depolama alanına gönderilirler.

Sterilizasyon tesisi içerisinde ayrıca 2.5 kg/ho kapasiteli buhar kazanı ünitesi 200 m3 kapasiteli bir adet soğuk hava deposu 1 kg/saat kapasiteli iki adet parçalama ünitesi, bir adet otoklav kazanı, bir adet kondans kazanı üniteleri, bidon/saat kapasiteli bidon yıkama ve sterilizasyon ünitesi de yer almaktadır. Tesis ayrıca araç parkı, araç yıkama sistemi, idari bina ve laboratuvar merkezlerini de bünyesinde bulundurmaktadır.