Malatya Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2011 yılında faaliyete geçen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde Malatya genelinde toplanan tüm tıbbi atıklar sterilize edilmektedir. Günlük 21 bin 600 kilo tıbbi atığı sterilize edecek kapasiteye sahip olan Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde, Malatya genelindeki sağlık kuruluşlarından günlük toplanan 3 buçuk ton dolayındaki tıbbi atıklar zararsız hale getirilmektedir. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf işlemleri Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’e uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Tıbbi atık oluşan kuruluşlardan lisanslı araçlarla tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi; bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve çevre sağlığının korunması açısından Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi önderliğinde tıbbi atıkların bertarafı ile ilgili çalışmaların 2002 yılında yap – işlet – devret yöntemiyle işin ihale edildi, toplanan atıkların ise çöp sahasında membranlar ile sızıntıyı önleyecek şekilde düzenlenmiş ayrı bir alanda gömüldüğü belirlenmiştir.

Tıbbi atık tesisinde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar uygulanmakta olup çevre izin ve lisansına sahip tesiste sterilizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon buhar sterilize yöntemidir. Sterilizasyonun kontrolü için buhar ve kimyasal indikatörler kullanılmaktadır.