Mersin Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık problemlerini azaltma ve insan sağlığına yönelik potansiyel riskleri yok etme çalışmaları yürütülürken bazı tehlikeli atıkların üretilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında üretilen patolojik ve enfeksiyöz atıklarla kesici ve delici atıklar, diğer atıklardan daha fazla oranda yaralanma riski ve daha yüksek enfeksiyon riski taşırlar. Bu kapsamda Mersin il sınırları içerisinde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların bertarafı için Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurulmuştur. Tesis’’ Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Akkoçtepe Mevki Akdeniz/MERSİN’’ adresinde Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yıllardır hizmet vermektedir.

Mersin İlinin tamamına hizmet vermekte olan tesis 1 Kg/Saat kapasitelidir. Sterilizasyon Kapasitesi: 1 kg/sa tir. Tesis kapalı alanı: 800 m² olarak kurulmuştur. Soğuk hava deposu: 50 m² lik bir alana sahiptir. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 10 ilçe belediyesi adına 1.800.000 vatandaşa hizmet verilmektedir. Mersin il sınırları içerisinde yaklaşık 800 sağlık kuruluşundan düzenli tıbbi atıklar toplanarak, atıkların Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde sterilizasyonu gerçekleştirilmektedir. Böylece tehlikeli sınıfta olan bu tür atıklar ile çevreye ve canlı yaşama olan zararlı etkileri ortadan kaldırılmaktadır.