Motat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Motat, Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların karayolu ile taşınmasına dair bir sistemdir.

Bu uygulama ile tehlikeli atık taşıma işlemlerinin tamamının kayıt altına alınması bu şekilde tehlikeli atıkların her noktada izlenebilmesi ve sürekli denetlenebilmesi konusunda ki etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

Atık üreticisi sistem üzerinden, Atık Gönderim işlemleri kısmından üretmiş olduğu atığın özelliklerini, taşıyıcı firmayı ve bertaraf tesisini belirterek bir atık transfer talebi oluşturur. Oluşturduğu bu talep, talep içerisinde belirtilmiş olan taşıyıcı firma ve bertaraf tesisinin sisteminde gözükür.

Atık talebinde bulunan atık üreticisi talebini kaydettikten sonra bu talebe ilişkin Taşıma Kontrol Numarası(TKN), taşıyıcı firmanın sisteminde ise bu talep ile ilgili olarak Taşıma Doğrulama Numarası (TDN) oluşacak.

Üretilen bu numaralar taşıma işleminin fiziksel olarak gerçekleşmesi sırasında taşıma işlemi sorumluları tarafından tanımlamak ve tanımlanmış olan taşıma işlemini onaylamak amacıyla kullanılacak olan numaralardır.

Atığın araca yüklenmesi sırasında atığın sistemi kaydedilmesi işlemi aracın üzerinde ki mobil terminal üzerinden gerçekleştirilir.

Mobil terminal üzerinden Taşıma Ekleme kısmından atık üreticisinin oluşturduğu talep karşılığında ortaya çıkan TKN ve TDN numaraları mobil terminal üzerine girilir. Şifreler girildikten bir sonra ki aşamada tartımı gerçekleştirilen atığın atık miktarı bilgisi sisteme kaydedilir ve taşıma onaylanır.

Taşınan atıklar tesislere getirildikten sonra tesislerde atıkları boşaltma işlemi gerçekleşebilmesi için taşınan o atıklara ait tesis sisteminde Boşaltma Onaylama Numarası (BON) oluşur. Atıklar tesise geldiğinde boşaltmaları tamamlandığında bu numaralar mobil terminal üzerinden girilerek atık işleminin tıbbi atık üreticisinden alınıp taşınması ve tesiste boşaltılması işlemi boyunca bütün süreci tamamlanmış olur.

Mobil terminal üzerinden kaydı yapılan bu taşımalara sistem üzerinden “çevrimiçi” ortamda sürekli olarak gözlenebilir ve takip edilebilir. Yine taşıma üzerinde düzenleme yada sehven yapılmış yanlışlıkları düzeltme içinde sistem üzerinden işlemler gerçekleştirilebilmektedir.