Nevşehir Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Tıbbi atıkların yönetimi ve bertarafı hem çevre hem de insan sağlığı açısından çok önemlidir. Bu sebepten Nevşehir İlinde 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi bulunmaktadır. Tesis 2012 yılında faaliyete başlamıştır. Tıbbi atık üreten tüm kurum ve kuruluşlarla karşılıklı tıbbi atık sözleşmesi imzalanmaktadır. İl genelinde Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar lisanslı araçlarla taşınarak bertaraf edilmek üzere tesise getirilmektedir. Oluşan tıbbi atıkların beyanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden yapılmakta olup; beyan edilen tıbbi atık miktarında her geçen yıl artış görülmektedir. Nevşehir İlinde 2013 yılında tıbbi atık bildirimi yapan sağlık kuruluşu sayısı 8 iken 2015 yılında bu sayı 65’e yükselmiştir. Sterilizasyon Tesisinde 2013 yılında 143.729 kg tıbbi atık bertaraf edilirken 2015 yılında bu rakam 204.994 kg ulaşmıştır. İki yıl içerisinde % 42 lik bir artış sağlanmıştır. Bu artışın sebebi sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların bertarafı konusunda bilinçlenmeleridir.

Nevşehir İlindeki kurulan sterilizasyon tesisinin tıbbi atık sterilizasyonu kapasitesi 576 kg/yıldır. Nevşehir İl ve İlçelerindeki sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar tesise getirilir görevli personel tarafından konteynerlere aktarılarak +4 de muhafaza edilir. Daha sonra sterilizasyon makinasına aktarılan atıklar steril edilir. Tehlikesiz ve inert atık haline gelen atıklar konteynerlere yükleme asansörü kullanılarak araçlara boşaltılır ve bertaraf sahasına gönderilir.

Sterilizasyon işleminin aşamalarında;

Operatör tarafından tıbbi atıkla dolu torbalar, kutular, vs. ekipmanlar yükleme kapağından 0.3, 1 ve 2 metreküp miktarlarında yüklenir. Yükleme kapağı kapatıldıktan sonra sterilizasyon işlemi kontrol ünitesindeki başlat düğmesine basılarak başlatılır. Bu düğmeye basılır basılmaz sisteme bağlı bütün kilitler, sisteme hava giriş çıkışını bile engelleyecek biçimde kapanır ve tam otomatik sterilizasyon işlemi başlamış olur.

Parçalama

Ekipman içerisinde sabitlenmiş, patentli özel parçalayıcı dişliler yüklenmiş atıkları muhteviyatı ne olursa olsun küçük boyutlarda parçacıklara ayırırlar. Bu işlem yükün tipine ve miktarına bağlı bir şekilde ortalama 10—15 dakika sürer.

Isıtma

Parçalama işleminin ardından, otomatik kontrol cihazı, sistemin buhar subabını açar, bu açma işlemi basıncın 2,7 ile 3,8 bara aralığına yükseltilmesi, içerideki ortamın 127 ile 138 °C’ aralığına kadar ısıtılmasıyla olur. Isının sabit bir şekilde 127 ile 138 °C’ aralığında tutulması karışık haldeki parçalanmış atık yığınının iç kısımlarına kadar uzanan ve elde ettiği değerleri sürekli aralıklarla kontrol ünitesine aktaran bir termometre aracılığıyla sağlanmaktadır. Isı azalması durumunda otomatik kontrol ünitesi daha fazla buhar basarak uygun sıcaklığa tekrar ulaşılmasını ve böylelikle ısının sabitlenmesini sağlamaktadır. Sterilizasyon işlemi 10 ile 15 Dakika aralığında gerçekleşmiş olur.

Soğutma

Isı sabitleme işleminin hemen ardından, kontrol ünitesi 200 litreye yakın suyu sistemin içinde sirküle ederek sıcaklığın aniden 50-60 °C düşmesini ve bu sayede sistemin kesintisiz akışını (bir sonraki aşamaya geçişini) sağlar.

Tıbbi atık cihazları‘nı incelemek için tıklayınız.