Sakarya Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Büyükşehir Belediyesi olarak tıbbı atık sterilize tesislerini yakın bir zaman içinde yap, işlet, devret, modeliyle hizmete alan Sakarya belediyesi bu kurulumu 2009 yılında gerçekleştirerek Sakarya ilinde oluşan tıbbi atıkların sterilize edilmesine olanak sağlamıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulan tıbbi atık sterilizasyon tesisinden Bolu ve Düzce illeri de faydalanmıştır.

Sakarya İli Tıbbı Atık Sterilize Tesisi ve işleyişine bakıldığında Bolu, Düzce ve Sakarya illeri olarak bir araya gelerek günübirlik çözümler yerine, uzun vadede üç il için de 25-30 yıllık tıbbi atık sorununu giderecek alternatif üretilmiştir. Tıbbı atık konusunda binasıyla, cihazı ve ekipmanıyla, geniş atık işleme kapasitesiyle geleceğe yönelik fizibiliteler yaparak yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

Tesis ilk etapta 10 yıllık tıbbi atık sorununu çözecek yönde kurulmuştur. Sakarya ve çevre illerden tıbbi atık sözleşmesi yapılan tüm kuruluşlardan, lisanlı araçlar tarafından toplanan tıbbi atıklar tesise alınmadan önce radyasyon panellerinden geçirilerek kontrol edilmektedir. Daha sonra, tıbbi atıklar 3,8 bar basınç ve 134 santigrat sıcaklıkta  sterilize edilmektedir. Bu atıklar daha sonra parçalanarak ve ardından yüzde 70 oranında küçültülerek düzenli depolama sahalarına iletilmektedir.

Tesise kabul edilen tüm tıbbi atıklar yazılımsal olarak MoTAT ile bakanlığın sistemine aktarılmaktadır. Sterilizasyon kontrolü için buhar ve biyolojik indikatör testleri gerçekleştirilmektedir.