Şanlıurfa Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen tıbbi atıkların sterilizasyonu iş konusu özenle yürütülmektedir. Şanlıurfa merkez ve tüm ilçelerinde oluşan tıbbi atıklar lisanslı TSE onaylı özel tıbbi atık toplama araçları ile toplanarak Şanlıurfa sınırları içerisinde kurulan tıbbi atık sterilizasyon tesisine getirilmektedir.

Sterilizasyon tesisinde buhar sterilizasyon metodu kullanılarak bertaraf gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon mekanizmasında 1 adet otoklav ve kırıcı ünitesi bulunmaktadır. Otoklavda 165-180 ﹾC sıcaklıkta 3-5 bar basınç altında gerçekleştirilen işlem otomasyon sistemi ile yürütülerek kontrol edilmektedir ve tüm veriler elektronik ortamda kayıt altına tutulmaktadır.

Tıbbi atık sözleşmesi yapılarak toplanan tıbbi atıklar ay sonlarında İl Mahalli Çevre Kurulu kararında belirlenen bertaraf bedeline göre, tıbbi atık üreticilerine fatura edilmektedir.