Sinop Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında oluşan, halk ve çevre sağlığı açısından özel olarak işlem görmesi gereken patolojik, toksik, genotoksik, enfekte, korozif, yanıcı ve kesici – delici vs. özellikteki tıbbi atıklarının, diğer evsel nitelikteki atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertaraf esaslarını belirleyen “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.

Sinop Belediyesi sınırlarında Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulup depolanması konusunda ‘Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş.’den gelen talep doğrultusunda Belediye ile sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Birlik üyesi Belediyelerin tıbbi atıkları haftalık olarak tıbbi atık toplama aracı ile toplanarak Giresun ilinde faaliyet gösteren ‘Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş.’nin işlettiği tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmektedir. Sinop ilinde ayda ortalama 15 ton atık oluşmaktadır.