Tıbbi Atık Araçlarının Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Araç ve Firma Lisansları, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluşa ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir.

Tıbbi atık taşıma araçlarının taşıma işleminde kullanılabilmesi için yetkili firmanın tıbbi atık taşıma lisansı alması zorunludur. Öncelikle firma lisansı ve akabinde her bir araç için özel araç lisansı bulunması gerekmektedir. Bu amaçla bakanlığın istediği koşullar sağlanarak firma lisansı için firmanın ana merkeze bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Araç lisansları ise hangi ilde kullanılacaksa o ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınır. Bu lisanslar devredilemez. Lisans beş yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak belirlenen standartlara uymayan firmaların lisansları iptal edilir. Tıbbi atık taşıma araçlarında teknik ve donanımsal olarak özel şartlar aranmaktadır. Bu özelliklere baktığımızda aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Atıkların yüklendiği kısım tamamen kapalı yapılmalıdır.
  • Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması gerekmektedir.
  • Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması gerekmektedir.
  • Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması,dayanıklı olması gereklidir.
  • Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli olması gerekmektedir.
  • Dik köşeler içermemesi, kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine birleşmesi gereklidir.
  • Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması gerekir.
  • Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması gerekmektedir.
  • Ön ve arkada boş turuncu renkli levha olmalıdır. Turuncu renkli levhalar reflektörlü olacak ve tabanı 40 cm, yüksekliği 30 cm olacak ve 15 mm genişliğinde siyah bir sınırla çevreleneceklerdir. Kullanılan materyal, havaya dirençli olacak ve dayanıklı işaretleme yöntemlerine imkan tanıyacaktır. Plaka, 15 dakikalık yangına maruz kalma durumunda takıldığı yuvadan çıkmayacaktır. Aracın istikametinden bağımsız olarak sabit kalacaktır.
  • Araçta göz durulama sıvısı bulunmalıdır.
  • ADR Yazılı Talimatlar, Tehlikeli atıklar için mali zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi, Taşıma Evrakları araçta bulunması gerekmektedir.