Tıbbi Atıkların Depolanması Nasıl Yapılır?

Sağlık kuruluşları ve tıbbi atık üreticileri günlük ürettikleri atık miktarına bağlı olarak tıbbi atıklarını depolamak ve ya konteynerlarda biriktirmekle yükümlüdür. Sağlık kuruluşlarında günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu tesis edilmelidir.

Günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise geçici tıbbi atık konteyneri bulundurmakla, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları tıbbi atık taşıma aracına vermekle tıbbi atık üreticileri sorumludur.

Tıbbi atık sterilizasyon tesislerinde ise daha büyük ve kapsamlı bir depo oluşturulmak zorundadır. Burada tıbbi atıklar elenip zararsız hale getirilene kadar geçici bekletilmektedir.Bu depoların ise bakanlıkça belirlenen belirli özellikleri taşıması gerekmektedir.

Bu özellikler;

  • Sağlık kuruluşlarında deponun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olmalıdır.
  • Tıbbi atık sterilizasyon tesislerinde ise deponun hacmi, en az bir haftalık atığı alabilecek boyutta olmalıdır.
  • Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfektasyonu kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır. Depolarda yeterli aydınlatma bulunmalıdır.
  • Soğutulmayan depolarda pasif havalandırma sistemi bulunmalıdır.
  • Deponun kapısı turuncu renkli olmalı ya da turuncu renge boyanmalıdır, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi yazmalıdır. Kapı daima temiz ve boyanmış durumda olmalıdır.
  • Depo kapısı dışarıya doğru açılır özellikte veya sürmeli yapılmalıdır. Kullanışı rahat olmalıdır.
  • Depo kapısı kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulmalı, yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmemelidir.
  • Depo ve kapısı, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde tesis edilmelidir.
  • Deponun içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda tesis edilmelidir.
  • Depo, sağlık kuruluşu giriş-çıkışı gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına tesis edilmemelidir.
  • Deponun temizliği ve dezenfeksiyonu uygun dezenfektan kullanılarak yapılmalıdır.Depoda ızgaralı drenaj sistemi ve su musluğu bulunmamalıdır.
  • Depo, atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenmeli, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar tıbbi atık torbasına konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte depo derhal dezenfekte edilmelidir.
  • Temizlik malzemeleri, özel giysi ve koruyucu ekipmanlar, tıbbi atık torbaları, kapları, kovaları ve konteynerler depoya yakın yerlerde bulundurulmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon talimatı ile takip çizelgesi depo dışına görülebilecek şekilde asılmalıdır.
  • Depo, tıbbi atıkların geçici depolanması dışında başka maksatla kullanılmamalıdır.