Tunceli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Tunceli ili ve bağlı ilçelerinde mevcut hastane ve sağlık ocakları tıbbi atıklarını Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ayrı biriktirilmekte olup, atıklar lisanslı araçlar ile taşınarak Bingöl Belediyesine ait sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmektedir. Henüz Tunceli ili sınırları içinde kurulmuş bir sterilizasyon tesisi bulunmadığı için gerekli tıbbi atık bertaraf işlemi için Bingöl Belediyesine ait tıbbi atık sterilizasyon tesisi kullanılmaktadır. Sterilizasyon yöntemi olarak buhar sterilizasyon metodu kullanılmaktadır.

PROMED marka sterilizasyon cihazları bulunan tesis son sistem teknoloji ile üretilmiştir. Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında sterile edilen tıbbi atıklar %99,999 oranında evsel nitelikli atıklara dönüşmektedir ve küçük fiziksel parçalara ayrılarak düzenli depolama sahalarında nihai bertarafı sağlanmaktadır.