Uşak Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Tıbbi atıklar ayrı olarak toplanıp imha edilmedikleri takdirde; başta hepatit olmak üzere tehlikeli hastalıkların insanlara bulaşma riskinin önüne geçilemeyeceği gibi, birçok sağlık, çevre ve maliyet probleminin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Atıkların çevre sağlığına zarar vermeden kaynağında toplanması, taşınması, sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi ve depolanması toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Tıbbi atık malzemeleri tehlikeli birer madde olduklarından dolayı toplanması, taşınması, sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi ve depolanması için gerekli eğitimi almış personeller tercih edilmelidir.

Uşak Belediyesi ile özel bir firma arasında yapılan protokol sonucu Uşak’ta tıbbi atıkların toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi işlemi Uşak Belediyesi öncülüğünde sürdürülmektedir. Uşak ilinde sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar toplanarak; hidrolik sistemli hassas elektronik kantar mekanizması bulunan özel donanımlı tıbbi atık araçları ile Afyonkarahisar’da bulunan Tıbbı Atık Bertaraf Tesisinde sterilizasyonu sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde buhar sterilizasyon yöntemi uygulanmaktadır. Tesis modern cihazlar ile donatılarak tıbbi atıkların sterilizasyonu son derece özenle gerçekleştirilmektedir.