Tıbbi Atık Personeli nasıl eğitilir?

Tıbbi atıklarla ilgilenen tüm personeller açısından, daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sektördeki çalışmalarını ilerletebilmeleri adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması, yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler konusunda personellerin eğitime tabi tutulması gerektiğini bildirmiştir.

Eğitimin amacı bilinçli personel yetiştirerek iş kazalarının önüne geçmek ve sektörden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla bakanlığımız dört kolda eğitimi uygun görmüştür.

Eğitim programları;

    • Eğiticilerin Eğitimi Programı
    • Yerel Eğitim Programı
    • Saha Eğitim Programı
    • Tazeleme Eğitim Programı

olarak gruplandırılmıştır.

Eğiticilerin Eğitimi Programı: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin ilgili personelleri eğitime tabi tutulur. Bu programda yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar Eğitici Yetki Belgesi almaya hak kazanır.

Yerel Eğitim Programı: Sağlık kuruluşlarının ve belediye veya belediye adına işin devrini alan özel kuruluşların personellerine verilen eğitimdir. Yazılı sınavda başarılı olan personeller Yetki Belgesi almaya hak kazanır.

Saha Eğitim Programı: Yetki belgesine sahip tıbbi atık personellerine çevre görevlileri tarafından bilgi tazelemek adına hizmet verilen yerde eğitime tabi tutulması programıdır. Eğitime katılanlar Katılım Belgesi almaya hak kazanırlar.

Saha eğitim programı 2 saat diğer eğitim programları ise en az 8 saat olmalıdır. Eğitim konuları ise atık yönetimi genel esaslarını, tıbbi atıklar hakkında esas bilgileri, tıbbi atık yönetimi ile ilgili mevzuatı, sağlık kuruluşlarında tıbbi ve diğer atıkların yönetimini ve belediyelerde tıbbi atık yönetimini kapsayacak şekilde olmalıdır.