BLOG
Tıbbi Atık İşlemede Yüksek Performans: Vertisa PROMED P300

Tıbbi Atık İşlemede Yüksek Performans: Vertisa PROMED P300 Giriş: Tıbbi Atık Sterilizasyonu ve PROMED P300 Tıbbi atık sterilizasyonu, sağlık kuruluşlarında öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreç, hastaneler, klinikler ve diğer sağlık tesisleri için çevresel ve halk sağlığı açısından...

Promed P150: VERTISA İmzasıyla Çevre Dostu Tıbbi Atık Sterilizasyonu

Promed P150: VERTISA INDUSTRIAL CORPORATION İmzasıyla Çevre Dostu Tıbbi Atık Sterilizasyonu Sağlık kuruluşlarının kritik bir sorunu olan etkili tıbbi atık yönetimine öncülük eden VERTISA INDUSTRIAL CORPORATION, PROMED P150 ile çığır açan bir tıbbi atık sterilizasyon çözümü sunuyor. PROMED P150, VERTISA'nın...

PROMED P100: Küçük Hastanelere Özel Sterilizasyon Çözümü

PROMED P100: Kliniklere ve Küçük Hastanelere Özel Yüksek Kapasiteli Sterilizasyon Çözümü Sağlık sektöründe tıbbi atık yönetimi, klinikler ve küçük hastaneler için özel bir öneme sahiptir ve PROMED P100, bu ihtiyaca karşılık veren bir çığır açıcı sunum sunmaktadır. 35 kg/saat kapasitesiyle...

PROMED P50 Çevre Dostu Tıbbi Atık Sterilizasyon Çözümleri

PROMED P50: Hızlı, Güvenilir ve Çevre Dostu Tıbbi Atık Sterilizasyon Çözümü Giriş: Tıbbi atık yönetimi, sağlık kuruluşları için hayati önem taşırken, PROMED P50, bu alanda çığır açan bir çözüm sunarak sektörde liderliğini ilan ediyor. PROMED P50, özellikle küçük hastaneler ve...

Tıbbi Atık Yönetiminin Önemi: Parçalama Öncesi Sterilizatörler

Tıbbi Atık Yönetiminin Önemi: Parçalama Öncesi Sterilizatörler Giriş: Sağlık sektörü, her gün büyük miktarda tıbbi atık üretir ve bu atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi, hem hastaların hem de çevrenin güvende olduğundan emin olmak için hayati bir gerekliliktir. Tıbbi atıkların içinde...

Tıbbi Atık Sterilizasyonu

Tıbbi Atık Sterilizasyonu: Önemi, Yöntemleri ve Tıbbi Atık Türleri Giriş: Tıbbi atık sterilizasyonu, sağlık sektörünün en önemli uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkar. Bu kritik süreç, hastane, klinik ve diğer sağlık tesislerinde üretilen tıbbi atıkların güvenli bir şekilde imha edilmesini sağlar....

Geri Dönüşüm Nedir?

Yeniden değerlendirilme olanağı olan atıkların çeşitli kimyasal ve/veya fiziksel işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar kullanılmasına geri dönüşüm denir. Tıbbi atıklar geri dönüştürülemez. Başka bir ifadeyle herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm...

Tıbbi Atık Personeli nasıl eğitilir?

Tıbbi atıklarla ilgilenen tüm personeller açısından, daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sektördeki çalışmalarını ilerletebilmeleri adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması, yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, bir kaza veya yaralanma anında alınacak...

Tıbbi Atıkların Depolanması Nasıl Yapılır?

Sağlık kuruluşları ve tıbbi atık üreticileri günlük ürettikleri atık miktarına bağlı olarak tıbbi atıklarını depolamak ve ya konteynerlarda biriktirmekle yükümlüdür. Sağlık kuruluşlarında günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu tesis edilmelidir. Günlük 50 kilograma kadar...

Buhar Kazanı ile Buhar Jeneratörü Arasındaki Fark

Buhar Kazanı sistemleri, suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Katı (kömür, odun gibi yakıtlar ), sıvı (fuel oil, motorin gibi yakıtlar) ya da gaz yakıtların (LPG, doğalgaz gibi yakıtlar) yakılmasıyla elde edilen enerji kullanılarak sudan buhar elde etmemizi sağlayan basınçlı kaplardır....

Tıbbi Atık Araçlarının Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Araç ve Firma Lisansları, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluşa ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir. Tıbbi atık taşıma araçlarının taşıma işleminde kullanılabilmesi için yetkili firmanın tıbbi atık taşıma lisansı alması zorunludur. Öncelikle firma lisansı ve akabinde her bir...

Motat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Motat, Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların karayolu ile taşınmasına dair bir sistemdir. Bu uygulama ile tehlikeli atık taşıma işlemlerinin tamamının kayıt altına alınması bu şekilde tehlikeli atıkların her noktada izlenebilmesi ve sürekli denetlenebilmesi konusunda ki etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır....

Bingöl Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

2015 yılından daha önceleri Erzurum ilinde gerçekleşen tıbbi atık sterilizasyon işlemlerini Düzce Belediyesi kurduğu tıbbi atık sterilizasyon tesisi ile artık kendi ili sınırları içerisinde gerçekleştirmektedir. Tesisin kurulma aşamasında yap-işlet-devret modeliyle Bingöl Çevre Birimi tarafından 10 yıllığına Vertisa Çevre Teknolojileri firmasına...

Düzce Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Düzce ilinde tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunmamaktadır. Düzce ilinde ki sağlık kuruluşundan toplanan atıklar Sakarya ilinde bulunan tıbbi atık tesisine götürülmekte ve bu tesiste sterilize edilmektedir. Bu işlem için kovalarla barkod sistemiyle atık toplama sistemini kullanan firma tüm sağlık kuruluşlarında...

Yozgat Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Yozgat Salmanfakalı Köyü, Beştepe Mevkiinde bulunan belediye arazisinde 30.03.2011 yılında yap-işlet-devret modeli ile ihale edilere 10 yıllığına işletilmek üzere tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşa edilmiş ve çalışmaya başlamıştır. Bu tesis Yozgat ilinin bütün ilçeleriyle birlikte toplanan tıbbi atıklarıyla sterilizasyon işlemini...

Niğde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

2012 yılında hizmete giren Niğde Belediyesi tarafından kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin içersinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi de bulunmaktadır. 1. Etabında kurulması gerçekleştirilen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde Niğde ilinde toplanan bütün tıbbi atıkların, tesise getirilip sterilizasyon işlemleri gerçekleştikten sonra...

Yalova Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklar, diğer atık türlerinden daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşıyor. Sağlık kurumlarının kullandığı malzemeler daha sonra yönetmeliğe göre ayrılarak tıbbi atık olarak kabul edilenler ayrı ayrı toplanılıyor. Bu kapsamda tıbbi atıkların toplanmasında kırmızı renkli...

Ardahan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Hastane, sağlık merkezi ve dispanser gibi sağlık kuruluşlarınca üretilen ve diğer atıklardan ayrı biriktirilen tıbbi atıklar her yıl İl Mahalli Çevre Kurulu gündemine alınarak tıbbi atık ücreti belirlendikten sonra Ardahan Belediyesi tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma sağlanarak toplanan tıbbi...